Felanmälan

Vårt mål är att du skall vara en nöjd hyresgäst hos oss och att lägenheten och dess utrustning ska fungera till din fulla belåtenhet. Trots att vi utför förebyggande åtgärder uppstår ibland brister som i sin tur måste åtgärdas.

Du anmäler fel och brister enligt följande: 

Fel som inte behöver omedelbar insats anmäler du till oss skriftligen via e-post. E-postadressen är: alden@carpenterhus.se Därefter kontaktas du av vår områdesvärd Paul Newbury för tidsbokning. Paul nås på: 0700 926 986 

Viktigt att du i din felanmälan på ett noggrant sätt beskriver del fel och brister som uppstått. Är det fel på någon av vitvarorna ska alltid alla dess serienummer anges.

I felanmälan anges alltid:

- Namn
- Adress och lägenhetsnummer
- Kontaktuppgifter

Fel som kräver omgående åtgärd, tex vatten, brand eller dylikt anmäler du till jourfastighetsskötaren på telefonnummer 021 – 475 87 02
Under jourtid (ej ordinarie arbetstid) förmedlas endast anmälningar av sådana fel som absolut inte kan vänta med åtgärder till nästföljande arbetsdag.

Akut felanmälan görs till Fastighetsjouren på telefonnummer:  0707 255 380. Den här tjänsten skall bara utnyttjas i nödfall och då avses fel som under inga omständigheter kan anstå till normal arbetstid.

Skadedjur och ohyra anmäls så snart det upptäcks till alden@carpenterhus.se Därefter kontaktar Carpenter Anticimex. En tidig anmälan medför att ohyran blir lättare att bekämpa.

Välkommen hem

Uppsägningsblankett