Felanmälan

Vårt mål är att du skall vara en nöjd hyresgäst hos oss och att lägenheten och dess utrustning ska fungera till din fulla belåtenhet. Trots att vi utför förebyggande åtgärder uppstår ibland brister som i sin tur måste åtgärdas.
Du anmäler fel och brister enligt följande: 
Bästa sättet är att logga in på din protal via din egna inloggningsportal som du når via denna länk. Carpenter Hus Portalen
Du finner ditt användanamn på din månadsavisering och lösenord får du på ett separat mejl, det är den mejlen ni angav vid registerigen hos bostad västerås. Därefter kan ni uppdatera till ett eget lösenord samt era kontatuppgifter uppdateras i portalen också.

Det andra sättet som kommer fasas ut inom ett år är via e-post. E-postadressen är: felanmalningar@carpenterhus.se Därefter kontaktas du av vår områdesvärd Rasmus Lindström för tidsbokning. Rasmus nås på: 0700 926 986 

Viktigt att du i din felanmälan på ett noggrant sätt beskriver del fel och brister som uppstått. Är det fel på någon av vitvarona i hemmet. Så skall det alltid tas bild/uppges samtliga nummer på service lappen som brukar sitta på dessa vitvaror då leverantörerna av dessa kräver det för att garantifel skall kunna åtgärdas.


Resterande frågor hänvisas till info@carpenterhus.se

I felanmälan anges alltid:

- Namn & Efternamn
- Adress och lägenhetsnummer
- Kontaktuppgifter inklsuive telefonummer då det är via telefonummret vi kan komma i kontakt med er för tidsbokning
- Om Huvudnyckel är okej
- Om det finns djur i lägenheten då detta är känsligt för vissa djur kanske smiter & andra skäller eller blir skrämda av att en främande person kommer in till lägenheten fast lägenhetsinnehavaren godkänt ingång med Huvudnyckel.

-Handhavande fel faktureras vidare till slutkund

 

Information till samtliga boende hos Carpenter
 

Vi har nu landat i ett avtal med Avarn Security AB som kommer medföra en del förändringar för er som hyresgäst. Dessa förändringar gör vi i ett led av förbättringsåtgärder för att våra bostadsområden ska vara en trygg plats för all som bor och samverkar i området.

Utanför Carpenters ordinarie arbetstider kommer ni fortsättningsvis att kontakta Avarn Security AB vid akuta ärenden som inte kan vänta till nästkommande arbetsdag. Tjänster som Avarn Security AB kommer erbjuda er är: trygghetsjour, låsöppning samt fastighetsjour vid akuta ärenden.

 

Avarn Security AB kommer erbjuda en så kallad trygghetsjour dit ni kan vända er vid olika typer av störningar. Detta har vi infört för att skapa bättre trivsel i området. Vänder man sig till trygghetsjouren och Avarn fattar beslut om att ärendet inte var en störning kommer den som kontaktar Avarn debiteras kostnaden, är det en konstaterad störning kommer den störande hyresgästen debiteras kostnaden. Kostnaden kommer alltid debiteras på nästkommande hyra.

Avarn Security AB kommer också kunna erbjuda en låsöppning service. Dit kan man vända sig om man tillexempel har glömt eller tappat bort sin nyckel. Avarn kommer alltid kräva identifiering och nyttjande av den tjänsten betalas direkt på plats via Swish eller kontanta medel. Avarn kommer vid kontakt upplysa er om hur mycket tjänsten kostar.  

Avarn Security AB kommer också kunna erbjuda fastighetsjour. Denna fastighetsjour finns enbart till för om något akut inträffar utanför Carpenters ordinarier arbetstider (ordinarie arbetstider finns på vår hemsida).Ärenden som kan ses som akuta är tex. elavbrott, vattenläckage, stopp i avlopp, brand samt dylikt. Ärenden som man själv kan uppleva som akuta men som inte är det är tex. att vitvaror går sönder, att det är för varmt/kallt i bostaden, droppande kranar, varmvatten problematik, samt övriga reparationer. Kontaktar man Avarn Security AB och dem konstaterar att anmälan inte var akut debiteras man utryckningen vid nästkommande hyra. Vid tex. stopp i avlopp som orsakas av den boende (lego, blöja eller dylikt i avloppet) där Avarn Security AB ombesörjt en spolbil debiteras man kostnaden för hela tjänsten på nästkommande hyra.

Under våren 2020 skedde en del förändringar gällande våra parkeringar i de olika områdena. Skyltning vad gäller de förhyrda platserna samt gästaparkeringarna har suttits upp vilket innebär att Avarn Security AB kommer ges möjlighet att utfärda parkeringsbot vid felparkering. Gästparkeringar kommer framöver behövas betalas av den som besöker våra områden. Detta gör vi som ytterligare en åtgärd i ledet för att skapa mer trygga boendemiljöer.

Från mottagandet av detta informationsbrev ska Avarn Security AB kontaktas vid ovan beskrivna ärenden.
 

Nummer till fastighetsjouren, trygghetsjouren och låsöppningen är: 010 210 90 00 (Gäller enbart områden som avtal finns med) Området Södra Källtorp har ej jour avtal.

 

Uppsägningsblankett