Entreprenad

Vi är väldigt stolta över vår husproduktionsanläggning i Västerås. En modern husfabrik ger oss möjlighet att själva styra över hela processen och genomföra de produktutvecklingar som för oss framåt. 

För Carpenter var det självklart att bygga upp den husfabrik vi idag har, kvalitetssäkring, kostnadseffektivitet samt kontroll är de ledord som drivit oss genom denna resa.

På vår fabrik arbetar man idag med allt från att tillverka husblock, producera takstolar samt utveckla de produkter vi har.  Vi har fullständig översikt över alla moment, och vi håller husets alla delar torra under produktionen. Teknik och hantverk i perfekt balans. Det ger trygghet. Något vi värdesätter högt.

Genom vår egna husfabrik har vi givits möjlighet att genomföra flertalet entreprenader i egen regi samt även mot beställare. Vi tar då helhetsansvaret från projektering till färdig produkt. 

Carpenter Fastigheter AB

I Skultuna har Carpenter genomför en entrprenad bestående av 7 st cityvillor med totalt 28 hyresbostäder. Entprenaden genomfördes i två etapper där 16 lägenheter färdigställdes våren 2014 och 12 lägenheter färdigställdes våren 2015. Området ligger nära skola, förskola, bad och trevliga grönområden och har snabbt blivit ett populärt området för barnfamiljer. 

Carpenter Skälby Fastigheter AB

Våren 2016 färdigställde Carpenter 24 nya hyresbostäder i området Kartbladet Skälby i Västerås. Bostäderna är uppförda i cityvillor där man har fyra lägenheter i varje huskropp. Området ligger i ett nybyggt villområde där skolor, förskolor och trevliga grönområden finns runt hörnet. Hyresbostäderna på Skälby har blivit väldigt populära, barnfamiljer uppskattar lägenhetstorleken, planlösningen och möjligheten till egna mindre tomter. 

Bostads AB Mimer – Triangelbacken

Mimer är det största bostadsbolaget i Västerås och ägs av Västerås stad. Dem äger och förvaltar cirka 11 300 bostäder och över 22 000 västeråsare bor i deras hus. Dem är ett alternativ för alla som söker ett bra boende i Västerås, och därför strävar Mimer efter att ha ett utbud som passar alla typer av människor. ”En bra dag börjar hemma" är deras kundlöfte som hjälper dem att i alla lägen sätta kunden först.

Carpenter är stolta att vi sedan år 2006 har varit en samarbetspartner till Mimer där vi haft huvudansvaret för all service i deras fastighetsbestånd. Under andra kvartal 2016 löpte vårat avtal med Mimer ut men vi har ett försatt gott samarbete.

Idag har Carpenter i samarbete med Bostads AB Mimer ett pågående projekt på Vallby där vi uppför tre stycken radhuslängor med totalt elva lägenheter. Dessa radhus byggs enligt kraven för miljöbyggnad silver och ska vid färdigställande miljöbyggnad silver certifieras.

SHC Avesta AB – Jansbo 3

I Avesta, närmare bestämt Jansbo 3 har Carpenter genomfört en totalentrprenad bestående av 20 lägenheter i fem huskroppar. Till bostäderna har vi också levererat förrådsbyggnader samt en miljöbod. Bostäderna stod färdiga maj 2017. 

Carpenter Fastigheter Östra Nibble AB - etapp 1

Hösten 2017 fick 36 familjer tillträde till sina nya fina hyresbostäder i kvarteret Östra Nibble Äppelparken i Hallstahammar. Den första etappen består av 28 lägenheter med 3 rok, 4 lägenheter med 4 rok samt 4 lägenheter med 2 rok. Lägenheterna har en ljus och modern standard. Intresset för bostäderna har varit stort. 

Kommande entreprenader

Hallstahammar Östra Nibble etapp 2, 18 lägenheter

Skälby Tvättmaskinen 6-9, 24 lägenheter