Entreprenad

Vi är väldigt stolta över vår husproduktionsanläggning i Västerås. En modern husfabrik ger oss möjlighet att själva styra över hela processen och genomföra de produktutvecklingar som för oss framåt. 

För Carpenter var det självklart att bygga upp den husfabrik vi idag har, kvalitetssäkring, kostnadseffektivitet samt kontroll är de ledord som drivit oss genom denna resa.

På vår fabrik arbetar man idag med allt från att tillverka husblock, producera takstolar samt utveckla de produkter vi har.  Vi har fullständig översikt över alla moment, och vi håller husets alla delar torra under produktionen. Teknik och hantverk i perfekt balans. Det ger trygghet. Något vi värdesätter högt.

Genom vår egna husfabrik har vi givits möjlighet att genomföra flertalet entreprenader i egen regi samt även mot beställare. Vi tar då helhetsansvaret från projektering till färdig produkt. 

 

Bostads AB Mimer - Kv. Tibble

Genom ett nära samarbete med Bostads AB Mimer färdigställde Carpenter en entrprenad åt Mimer i Kv. Tibble i Skultuna bestående av 3 st parhus med totalt 6 lägenheter. Det unika med den här entrprenaden var att samtliga hus uppfördes som passivhus och blev också därmed Västerås första passivhus. Husen har mottagit flertalet priser pga. av sin täta och miljövänliga konstruktion. 

Carpenter Fastigheter AB - Kv. Tibble

I Skultuna har Carpenter genomfört en entrprenad bestående av 7 st cityvillor med totalt 28 hyresbostäder. Entprenaden genomfördes i två etapper där 16 lägenheter färdigställdes våren 2014 och 12 lägenheter färdigställdes våren 2015. Området ligger nära skola, förskola, bad och trevliga grönområden och har snabbt blivit ett populärt området för barnfamiljer. 

Carpenter Skälby Fastigheter AB - Kv. Kartbladet

Våren 2016 färdigställde Carpenter 24 nya hyresbostäder i området Kartbladet Skälby i Västerås. Bostäderna är uppförda i cityvillor där man har fyra lägenheter i varje huskropp. Området ligger i ett nybyggt villområde där skolor, förskolor och trevliga grönområden finns runt hörnet. Hyresbostäderna på Skälby har blivit väldigt populära, barnfamiljer uppskattar lägenhetstorleken, planlösningen och möjligheten till egna mindre tomter. 

Bostads AB Mimer – Kv. Triangelbacken

Mimer är det största bostadsbolaget i Västerås och ägs av Västerås stad. Dem äger och förvaltar cirka 11 300 bostäder och över 22 000 västeråsare bor i deras hus. Dem är ett alternativ för alla som söker ett bra boende i Västerås, och därför strävar Mimer efter att ha ett utbud som passar alla typer av människor. ”En bra dag börjar hemma" är deras kundlöfte som hjälper dem att i alla lägen sätta kunden först.

Carpenter är stolta att vi sedan år 2006 har varit en samarbetspartner till Mimer där vi haft huvudansvaret för all service i deras fastighetsbestånd. Under andra kvartal 2016 löpte vårat avtal med Mimer ut men vi har haft ett försatt gott samarbete.

I samarbete med Bostads AB Mimer genmförde Carpenter projektet Triangelbacken på Vallby där vi uppför tre stycken radhuslängor med totalt elva lägenheter. Dessa radhus byggdes enligt kraven för miljöbyggnad silver.

SHC Avesta AB – Kv. Jansbo 

I Avesta, närmare bestämt Kungsgatan har Carpenter genomfört en totalentrprenad bestående av 20 lägenheter i fem huskroppar. Till bostäderna har vi också levererat förrådsbyggnader samt en miljöbod. Bostäderna stod färdiga maj 2017. 

Carpenter Fastigheter Östra Nibble AB - Kv. Östra Nibble Äppelparken

Hösten 2017 fick 36 familjer tillträde till sina nya fina hyresbostäder i kvarteret Östra Nibble Äppelparken i Hallstahammar. Den första etappen består av 28 lägenheter med 3 rok, 4 lägenheter med 4 rok samt 4 lägenheter med 2 rok. Lägenheterna har en ljus och modern standard. Intresset för bostäderna har varit stort. 

Under våren 2018 fick 18 familjer tillträde till sina fina nya lägenheter som avsgå etapp två.

Carpenter Skälby Fastigheter - KV Tvättmaskinen

I  området Skälby  KV tvättmaskinen har 24 familjer fått tillträde till sina lägenheter där de stora tomterna och väl tilltagna balkongerna uppskattas med Carport och förråd vid bilen som gjort att Skälby blivit ännu trevligare för familjer att vistas på.

 

Carpenter Östra Nibble  6

Idag har det färdigställts ytterligare 18 lägenheter på Östra Nibble 6 där familjerna fått tillgång till sina lägenheter med fin lekpark intill och fina moderna ytor att vistas på med ljusa lägenheter. Alla dessa i olika storlekar för alla typer av familjer.

 

Planerade entreprenader och projekt.

Vi kommer under 2019 ha påbörjat Etapp 2 för Östra nibble 6 där ytterligare 18 lägenheter skall uppföras i hyresform för fler familjer att flytta till för att sedan avslutas med 12 lägenheter till på Östra Nibble 6. Vi har påbörjat 2019 ett projekt i gäddeholm där det skall uppföras flertalet hyreslägenheter i olika storlekar för de familjer som vill flytta ut till natursköna Gäddeholm. 

Det kommer också påbörjas ett projekt till i Gäddeholm i sammarbete med Anebyhusgruppen där 6 stycken par hus av äganderätts form skall uppföras i natursköna Gäddeholm med bra kvalité och fin & modern design.